XII Zjazd Katedr Prawa Karnego

Katedra Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma zaszczyt zaprosić na XII Zjazd Katedr Prawa Karnego, który odbędzie w się w dniach 20-21 września 2023 r.

Obrady wraz z obsługą gastronomiczną będą odbywały się w Hotelu Bulwar przy ul. Bulwar Filadelfijski 18 w Toruniu.

 

Temat Zjazdu:

Stan polskiego prawa karnego
po 25 latach obowiązywania Kodeksu karnego z 1997 r.

 

 Rejestracja i wnoszenie opłat konferencyjnych:
01.04.2023 r. - 30.06.2023 r.

 

Komitet organizacyjny Zjazdu:

Dr hab. Jerzy Lachowski, prof. ucz.
Dr Marcin Berent
Dr Natalia Daśko
Dr hab. Michał Leciak
Dr Agata Ziółkowska

 

 Patronat Honorowy


Herb Torunia - dopisek Prezydent - kolor - pion.png
 SN 96695105967fec7709fe.png  
Marszałek.PNG

belka MARSZAŁEK WOJ. kopernik.jpeg 

Konferencja w Toruniu